Velkommen til R-Connect A/S

Din samarbejdspartner indenfor følgende områder.

Entreprise

Hvor fokus er kabel gravning og traditionelle entreprenør opgaver.

El virksomhed

Med fokus på alle former på el opgaver og installationer.

Antenne

Med fokus på kabel og satellit TV.

Telecom

Med fokus på alle former for telekommunikation, herunder opbygning af mobilnetværket.

Ønsker du at kontakte R-Connect kan det gøres her.

Stor fokus på medarbejdertrivsel

Vi forventer at vores medarbejdere tager ansvar for sikkerheden, og ikke udsætter sig selv eller andre for farer.
Det er derfor også vigtigt for os at inddrager alle i det løbende arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet.

Medarbejder har udtalt følgende:

Jeg er rigtig godt tilfreds med mit ansættelsesforhold hos R-Connect A/S.

Jeg har stor mulighed for at udvikle mig, både i branchen og uddannelsesmæssigt.

Såfremt jeg løber ind i problemer i mine daglige arbejdsopgaver, er der altid en løsning inden dagen er omme, samt telefonisk support.

Af princip vil jeg ikke anbefale min arbejdsplads til min venner, da jeg ikke blander arbejde og venskaber sammen. Til bekendte vil jeg gerne anbefale R-Connect A/S som en arbejdsplads. 

Medarbejder har udtalt følgende:

Hos R- Connect A/S bliver man udfordret i en nytænkende virksomhed.

Virksomheden er nystartet, hvilket gør, at der er plads til at blive hørt og set, og der kommer altid en løsning.

Jeg har gode arbejdskollegaer og vi har et godt sammenhold.

Jeg har fået lov til at bidrage og udvikle mine kompetencer rent fagligt samt fået et større kendskab til branchen. 

Jeg vil gerne anbefale R- Connect A/S, som arbejdsplads til min bekendte.