Service

Arbejdsmiljø og ledelse

Service

Egen Entreprise:
Hvor fokus er kabel gravning og traditionelle entreprenør opgaver.

Egen El virksomhed:
Med fokus på alle former på el opgaver og installationer

Antenne:
Med fokus på kabel og satellit TV.

Telecom:
Med fokus på alle former for telekommunikation, herunder opbygning af mobilnetværket

Arbejdsmiljø Politik

R-Connect ønsker at være en sund og sikker arbejdsplads, hvor medarbejdere ikke kommer til skade eller bliver nedslidte af deres arbejde.
Vi vil derfor sikre sunde og sikre arbejdsforhold, hvor vi forebygger arbejdsskader og sygdom ved at fjerne farer og reducere arbejdsmiljørisici.
Vi overholder lovgivningen og andre bindende forpligtigelser.

Vi forventer at vores medarbejdere og ledere tager ansvar for sikkerheden, og ikke udsætter dem selv eller andre for farer. Det er derfor også vigtigt for os at inddrager alle i det løbende arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet.

Vi sætter krav til vores udstyr og maskiner og vurderer risici ved arbejdsprocesser og- forhold og ændringer i disse.
Vi overvåger udviklingen, og vi sætter mål for vores arbejde, som vi løbende evaluerer.

Arbejdsmiljø og ledelse

Arbejdsmiljøpolitikken indebærer en forpligtigelse for alle til:

  • At overholde alle relevante lovbestemte krav og retningslinjer vedr. sikkerhed og arbejdsmiljø.
  • Gennem brug af sund fornuft, omtanke og ansvarlig handling at bidrage til et bedre arbejdsmiljø

Ledelsen har endvidere en særlig forpligtigelse til: 

  • At tilvejebringe de nødvendige ressourcer til gennemførelse af de aktiviteter, der igangsættes på arbejdsmiljøområdet.
  • At sikre nødvendig uddannelse og oplæring til alle ansatte.
  • At anvende de midler og det udstyr, der stilles til rådighed for at kunne udføre arbejdsopgaven.